Plugin Backup Wordpress tốt nhất giúp sao lưu và bảo vệ dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. Bảo vệ trang web, khôi phục nhanh chóng với Plugin Backup chuyên nghiệp tại THEME WP 24H.

26/04/20234.0.3

Plugin Backup

WP Time Capsule

85.000
26/04/20238.8.3

Plugin Backup

BackupBuddy

85.000
23/04/20232.22.25.26

Plugin Backup

UpdraftPlus Premium

80.000