Mua Plugin WordPress cao cấp tốt nhất dành cho website Wordpress từ các nhà phát triển uy tín. Cam kết plugin sạch, giá rẻ, miễn phí update trọn đời.

07/01/20241.12
80.000
07/01/20241.9
80.000
07/01/20244.0.0

WP Multilingual

LearnPress WPML

80.000
07/01/20241.7.2
80.000
07/01/20242.7.3
80.000
07/01/20245.3.2
80.000
06/01/20243.8.0
150.000
06/01/20246.5.3
100.000
31/12/20233.3.4
100.000
31/12/2023 5.2.2
100.000
31/12/2023 4.2.8
90.000
31/12/20234.0
60.000
31/12/20233.15.3

Plugin SEO

WP Smush Pro

80.000
27/04/20233.69.0

Plugin Lấy Bài Viết

WordPress Automatic Plugin

120.000
27/04/20234.16.4.1

Plugin Affiliate

Coupon Affiliates

120.000
27/04/202311.7.0
85.000
27/04/202313.8.4
150.000
26/04/20234.0.3

Plugin Backup

WP Time Capsule

85.000
26/04/20238.8.3

Plugin Backup

BackupBuddy

85.000
26/04/20233.0.4

Plugin Tạo Bảng

Posts Table Pro

85.000
26/04/20233.0.5

Plugin Tạo Bảng

Woocommerce Product Table

85.000
26/04/20234.0.1

Plugin Tạo Bảng

ARPrice

85.000
26/04/20232.0.1

Plugin Tạo Bảng

DIVI Table Marker Modules

85.000
26/04/202311.4

Plugin Tạo Bảng

Pricing Tables Grids

85.000
26/04/20232.4

Plugin Tạo Bảng

Easy Pricing Tables

85.000
26/04/20233.6.1

Plugin Tạo Bảng

WP Table Manager

85.000
26/04/20235.5

Plugin Tạo Bảng

WPdata Tables

85.000
25/04/20236.2

Plugin Tạo Form

Formidable Forms Pro

80.000
25/04/20232.0.9
150.000
24/04/20231.4.6
150.000
17/04/20231.5.2
120.000
24/04/20233.40.18
120.000
24/04/20233.22.8
150.000
24/04/20232.1.0
90.000