08/01/20242.4.4
80.000
07/01/20241.12
80.000
07/01/20241.9
80.000
07/01/20244.0.0

WP Multilingual

LearnPress WPML

80.000
07/01/20241.7.2
80.000
07/01/20242.7.3
80.000
07/01/20245.3.2
80.000
07/01/20245.11.1
80.000
06/01/20242.2.8
80.000
06/01/20241.7
90.000
06/01/20243.8.0
150.000
06/01/20246.5.3
100.000
05/01/20245.1.2
80.000
05/01/20243.1.71

Bất Động Sản

MyHome Real Estate WordPress

80.000
05/01/20243.11.2

Bất Động Sản

WP Rentals Theme WordPress

80.000
02/01/202410.3.0

Bất Động Sản

PremiumPress Real Estate Theme

100.000
02/01/20244.10.1
90.000
01/01/20242.8.5
90.000
31/01/20244.2.1
90.000
31/12/20233.1.0
100.000
31/12/20233.3.4
100.000
31/12/20234.3.1
90.000
31/12/2023
100.000
31/12/20235.3.7
100.000
31/12/2023 5.2.2
100.000
31/12/2023 4.2.8
90.000
31/12/20234.0
60.000
31/12/20233.15.3

Plugin SEO

WP Smush Pro

80.000
-20%

Theme Tin Tức

SmartMag WordPress Theme

80.000
26/05/20233.1.7

Blog Cá nhân

Kerge

150.000
27/04/20233.69.0

Plugin Lấy Bài Viết

WordPress Automatic Plugin

120.000
27/04/20234.16.4.1

Plugin Affiliate

Coupon Affiliates

120.000
27/04/202311.7.0
85.000
27/04/202313.8.4
150.000
26/04/202310.3.0

Theme Wordpress

Coupon Theme

150.000