Bảng giá gói thành viên

Tiết kiệm hơn 95%

Bảng Giá

Silver member

30 Ngày

 • Tất cả Theme & Plugin
 • 100% tệp gốc & bảo mật
 • 10 lượt tải mỗi ngày
 • Cập nhật sản phẩm mới mỗi ngày
 • Update miễn phí 30 ngày
 • Không giới hạn Website, Domain
 • Tải xuống trực tiếp
 • Ưu tiên hỗ trợ

300,000 vnđ

Mua Ngay

Gold Member

180 Ngày

 • Tặng gói tăng điểm SEO website DR 30+ (trị giá 1.200k)
 • Tất cả Theme & Plugin
 • 100% tệp gốc & bảo mật
 • 15 lượt tải mỗi ngày
 • Cập nhật sản phẩm mới mỗi ngày
 • Update miễn phí
 • Không giới hạn Website, Domain
 • Tải xuống trực tiếp
 • Ưu tiên hỗ trợ

800,000 vnđ

Mua Ngay

Diamond Member

365 Ngày

 • Tặng gói tăng điểm SEO website DA 30+
 • Tặng gói tăng điểm SEO website Dr 20+
 • Tất cả Theme & Plugin
 • 100% tệp gốc & bảo mật
 • 15 lượt tải mỗi ngày
 • Cập nhật sản phẩm mới mỗi ngày
 • Update miễn phí
 • Không giới hạn Website, Domain
 • Tải xuống trực tiếp
 • Ưu tiên hỗ trợ

1,700,000 vnđ

Mua Ngay

Lifetime

Trọn đời

 • Tặng gói tăng điểm SEO website DA 30+
 • Tặng 100 Guest Post quốc tế (giá 8000k)
 • Tất cả Theme & Plugin
 • 100% tệp gốc & bảo mật
 • 20 lượt tải mỗi ngày
 • Cập nhật sản phẩm mới mỗi ngày
 • Update miễn phí
 • Không giới hạn Website, Domain
 • Tải xuống trực tiếp
 • Ưu tiên hỗ trợ

4,000,000 vnđ

Mua Ngay